Home

Flexpension staten

Om du jobbar inom staten och är född 1988 eller senare med en lön under 38 439 kronor per månad före skatt (2017) så betalar arbetsgivaren in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. Utöver det finns det också något som kallas Kåpan Flex (flexpension) som ger dig ytterligare 1,5 procent inbetalning till tjänstepensionen Eftersom flexpension är en förstärkning av din tjänstepension innebär det extra pengar den dag du pensionerar dig även om det är snart. För dig som är yngre är flexpension extra förmånligt. Pengarna hinner då betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension Flexpension finns inte i samtliga kollektivavtal utan olika branscher respektive arbetsmarknadssektorer har kommit olika långt när det gäller det extra tillskottet till tjänstepensionen. Statlig sektor. Du som är statligt anställd har genom pensionsavtalet PA16 möjlighet att ansöka om att gå ner i tid de sista åren före pension Flexpension innebär att du kan välja mellan tid och pengar. Den tidigare delpensionen innebar ingen flexibilitet utan det var en utfyllnad av lönen för den som trappade ner några år innan pensionen. Här kan du läsa mer om delpension på Statens Tjänstepensionsverk Flexpension i Tjänste­företag innebär att en del av löneökningarna avsätts till en kompletterande pensionspremie. Från den 1 november 2017 ska arbetsgivarna betala en flexpensionspremie om 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen till dem som fyllt 25 men inte 65 år

Tanken med flexpension är enligt Unionen att ge trötta tjänstemän en välbehövlig smygstart på pensionen - och därmed orken att jobba längre. Men arbetsgivarorganisationen Almega säger tvärt nej Men då gäller det att jobba inom rätt område. Jobbar man inom industrin, som arbetare eller tjänsteman, eller inom staten sätts en liten del av till deltidspension i samband med inbetalningarna till tjänstepensionen. Då kan deltidspensionen (som också kallas flexpension) ge en kortare arbetstid efter fyllda 60 år Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag. Läs mer om SPV. Mina sidor. Logga in. Vald tjänstepension: Tjänstepension från din statliga anställning

Flexpension gäller dem som har ITP, det är jag säker på. Jag har läst igenom Unionens egna sidor om flexpension, och läst debattartiklar skrivna av Unionen och av Almega (som är deras nemesis). Fortfarande, blankt, nada, ingenting, tomt i huvudet Ok here it goes: min sammanfattning På Statens tjänstepensionsverks hemsida finns mycket bra information. Delpension/Flexpension. För dig som arbetar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse finns ett avtal som ger dig möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om delpension Flexpension är en försäkring som består av två delar - en förstärkt tjänstepension och möjligheten till att arbeta mer flexibelt när arbetslivet närmar sig sitt slut. För arbetstagaren innebär det i korta drag mer pengar till pensionen och möjlighet att gå ner i tid inför pensionen..

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade i november 2015 avtal om premiebestämda pensioner för arbetstagare födda 1988 eller senare med giltighet från och med den 1 januari 2016. OFR/S,P,O har därefter i en särskild överenskommelser anslutit sig till PA 16 från och med den 23 februari 2016. Avtalet medger i vissa fall att även andra kan anslutas till det premiebestämda. En analys av de fyra största avtalsområdena visar att det finns både fördelar och problem med så kallade flexpensionslösningar. Detta gäller såväl enskilda individer som för pensionssystemet i stort. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport Inför avtalsrörelsen 2016 var kravet på flexpension en självklarhet för Sveriges Ingenjörer. Det fanns redan samma slags lösningar på plats för tjänstemän inom industrisektorn, staten, kommuner och landsting. Ingenjörskollegorna på tjänsteföretagen inom Almega stod helt utan den Att sluta arbeta innan 65-årsdagen är ofta en dålig idé rent ekonomiskt. För dem som fyllt 61 och inte kan eller vill jobba heltid längre kan deltidspension vara ett bra sätt att få till en mjuk övergång mellan arbetsliv och pension. - En stor fördel är att man har jobbet kvar. För man kan ångra sig, säger pensionsekonomen Kristina Kamp Om jag minns rätt går 25% av statsbudgeten till pensionerna. Sverige har en av världens bästa statsfinanser och pensionärerna är en viktig väljargrupp för samtliga partier. Att du skulle bli av med hela din pension är föga troligt. Det finns dock en viss risk att Staten måste höja skatten för att stå för sina utfästelser

Blogg: Jag fattar inte, vad sjutton är flexpension

 1. dre åren före pension, en dröm för många. Men modellen riskerar enligt Pensionsmyndigheten att sätta stopp för politikernas önskan om att vi.
 2. Flexpension. Flexpension är dels en extra insättning till din pension, men också en möjlighet att trappa ner i tid i slutet av ditt yrkesliv. Vi finns på hela arbetsmarknaden, så du kan vara medlem oavsett om du jobbar inom kommun/region, stat eller privat
 3. Inom staten är andelen nyrekryterade i de äldre åldersgrupperna större än på den övriga arbetsmarknaden. Men skillnaderna mellan myndig­heterna är stora. På Kemikalieinspektionen har 37 procent av de nyanställda fyllt 50 år, på Stats­kontoret är andelen bara 5 procent
 4. staten efter verksamhetsövergången fram till pensionsåldern jämfört med vad som gällt om verksamhetsövergången inte hade skett. 14 § Information Parterna är vidare överens om vikten av bra och tydlig information dels rörande det nya pensionsavtalet på generell nivå, dels till den enskilde arbetstagaren va
 5. Flexpension i Tjänste­företag innebär att en del av dina löneökningar avsätts till en kompletterande pensionspremie. Avsättningen under 2017 är 0,2 % och kommer under 2018, beroende på lönerevisionsdatum i kollektivavtal, att öka till 0,4 %
 6. Staten gick in och täckte omkring hälften av inkomstbortfallet när äldre gick ner i arbetstid. Det blev snabbt en populär reform, men den visade sig vara mycket dyr. Villkoren stramades successivt åt och 1998 beslöt riksdagen att upphäva lagen, som upphörde att gälla 2001. Ändå kommer tanken tillbaka

Flexpension - mer pengar och tid Unione

Statens fastighetsverk Nya regelbrott på Statens fastighetsverk 2020-11-12 AVTAL ST vill att anställda ska få schema minst två veckor i förväg 2020-11-12 Avtal klart om flexpension minPension ger dig enkelt koll på hela din pension. Vi samlar automatiskt in dina pensioner för att ge dig en samlad bild av dina pensioner. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen

Flexpension/deltidspension - Juse

Avtal om flexpension i Tjänsteföretag Idag den 22 februari 2017 har Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som de flesta träder i kraft den första november 2017 Avtalet löper från 1 november till 31 mars 2023. Tjänstemännen i Unionen och Sveriges Ingenjörer från lönepåslag på 2,8 procent och en avsättning till flexpension på 0,4 procent från 1 november. Från 1 april 2022 ökar tjänstemännens löner med 2,2 procent. För LO-förbunden är fördelningen lite annorlunda Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar, Avdelning 1 och Avdelning 2. Avdelning 1. Du tillhör Avdelning 1 om du född 1988 eller senare. I Avdelning 1 tjänar du in till din pension från första anställningsdagen, oavsett ålder, fram till 68 år

Allt du behöver veta om flexpension för att ta beslut om

 1. Flexpension gör så att du kan gå ner i arbetstid några år innan pensionen utan att göra hål i plånboken. Begreppet är relativt nytt och ännu okänt för många. Medellivslängden i Sverige ökar och 2018 uppgick den till 84 år för kvinnor och 81 år för män enligt SCB
 2. Flexpension innebär extra avsättningar till tjänstepensionen som kan användas för att gå ner i arbetstid de sista åren före De som framför allt blev utan löneökning 2015 var tjänstemän i privat sektor och anställda i staten. Yngre personers löner ökade snabbare än äldres och av dem som fick störst löneökningar.
 3. Det Almega maskerar som flexpension är egentligen ett system för individuell löneväxling. Något som Almega tidigare varnat för. Flexpension handlar om mer vanlig, kollektivavtalad tjänstepension åt alla och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid inför pensionen. Arbetsgivarna inom industrin, handeln, besöksnäringen, transport- och byggsektorerna samt staten har omfamnat detta

Flexpension - här hittar du allt om flexpension i

 1. På gott och ont med flexpension. Pensionsmyndighetens färska rapport visar att flexpension är på både gott och ont enligt Privata Affärer. Flexpension innehåller två av varandra oberoende delar. Rätten till att gå ner på deltid innan pensionen har utökats och arbetsgivarnas avsättningar till tjänstepensionen likaså
 2. Flexpension är en utveckling av delpensionen som finns i en rad avtal. Den ger möjlighet att trappa ner med en viss andel av lönen. Inom staten har det till exempel varit vanligt att gå ner till 80 procent med 90 procentig lön. Flexpensionen är som den låter mer flexibel
 3. Sveriges Ingenjörer och Unionen fortsätter att driva frågan om flexpension på hela den privata arbetsmarknaden. I dag begär de två fackförbunden att Arbetsdomstolen, AD, prövar frågan om rätten att strejka för flexpension. Sveriges Ingenjörer och Unionen fortsätter att driva frågan om flexpe

Video: Så funkar flexpensionen Kolleg

På webbplatsen minPension ser du helheten: både den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionsparande. Dokumenten gäller för avtal tecknade från och med 2014-01-01 För ITP 2:or med deltidspensionspremie (flexpension) ska ni rapportera två löner: deltidslönen och; lönen innan den anställde gick i deltidspension. Pensionspremien betalas på den högre lönen medan den anställde får ITP sjukpension på den lägre lönen. Läs mer om deltidspensionspremie (flexpension)

Före alla former av löneväxling är det viktigt att du som arbetsgivare avtalar med den anställda om vad medlen ska användas till. Om den anställda redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön, och då är det för sent att omförhandla lönebeloppet Ingen höjning av premie för Flexpension under försommaren 2020. Kollektivavtalsparterna inom Medieföretagen har beslutat att höjning av premie för Flexpension, från 0,4% till 0,7%, som planerades genomföras försommaren 2020 och ska följa årets avtalsrörelse. Den är nu framflyttad till hösten 2020 Det beror på att allt mer pengar sätts av till tjänstepensionen då fler omfattas av deltids-/flexpension och att fler år, både tidiga och sena, ger tjänstepension i nya avtal. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och avlastar staten från dess försörjningsansvar Det dominerande tjänstepensionsavtalet inom staten heter PA 16. Det finns även andra mindre avtal. Hör med din arbetsgivare om du är osäker på vilket avtal du omfattas av. PA 16 är ett nytt avtal från 1 januari 2016 2014-09-12 Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100 modellen Förslag till överenskommelse om modell för arbetstidsminskning som arbetsgivare ino

Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det. Infomation med anledning av Coronaviruset Vid korttidspermittering, dvs. att en anställd. Parterna har enats om ett avtal med totalt 5,4 procents löneökningar under de kommande 29 månaderna. Avtalet innehåller löneökningar om 5 procent och en ökad avsättning till flexpension om 0,4 procent. Omräknat i årstakt motsvarar det 2,23 procent, vilket Facken inom industrin ser som en seger Di.se - Sveriges ledande nyhetssajt för de senaste nyheterna, analyserna och fördjupningarna som påverkar marknaden, börsen och näringslivet 9.4.3 Annan ersättning från staten avsättning till flexpension i Tjänsteföretag och överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte utgör del av det mellan parterna gällande avtalet om allmänna anställningsvillkor. Parterna har ett gemensamt intresse av att Flexpension

Delpension, information och riktlinjer. Syftet med delpension är att behålla svårersättlig och värdefull kompetens till ordinarie pensionsavgång och underlätta kompetensöverföring. Delpension kan även användas i omställningssyfte vid organisatoriska förändringar DEBATT. Ökade reallöner, avsättningar till deltidspension och flexpension, åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och åtgärder för att stärka jämställdheten. Det är industrifackens gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2020, skriver förbundsordföranden för IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS och Livs Avtal om delpension för arbetstagare inom staten, Cirkulär 2003:A 4, 2003-11-12 samt kommentarer till avtal om delpension finns på Arbetsgivarverkets hemsida, www.arbetsgivarverket.se. 3. Villkor för delpension Det är arbetsgivaren som bestämmer om den anställde får delpension eller inte Pensions(o)vanor. Pensionsmyndighetens färska analys av bland annat de nya flexpensionslösningarna på tjänstepensionsområdet, Flexpension och delpension.En översikt inom de fyra stora avtalsområdena samt pressmeddelande från samma myndighet den 12 september, visar att statsmakterna oroar sig över att medborgarna kommer att behålla (o)vanan att gå i pension tidigare än vad. Flexpension. Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra avsättningar till tjänstepensionen och ger en möjlighet för arbetstagarna att gå ned i arbetstid de sista åren innan pension. För den som inte vill gå ned i arbetstid innebär den extra avsättningen att tjänstepensionen blir högre när det är dags för pension

Deltidspension/Flexpension Pensionsblogge

till flexpension (se nedan), på din lön. Du har möjlighet att själv välja pensionsförvaltare. Du fortsätter att tjäna in pension tills du fyller 65 år, men om du kommer överens med arbetsgivaren kan inbetalningarna fortsätta så länge du arbe-tar. I normalfallet betalas pensionen också ut vid 65 år Arbetsgivaravgift - De sociala avgifter som arbetsgivaren betalar in till staten. Arbetskraftskostnad - Lön plus sociala avgifter. Arbetsmarknad - Marknaden där arbete köps och säljs. Arbetsrätt - Lagar för arbetsmarknaden. Arbetstidsbank - Där samlas arbetstidsförkortning som sedan kan tas ut som ledighet och i vissa fall pengar Unionen fick dock inte igenom den flexpension som förbundet var berett att strejka för när Arbetsdomstolen satte stopp det. - Vår ambition var att vi skulle träffa ett avtal som innehöll en flexpension och det har vi inte gjort. Men vi kommer inte att släppa den frågan Din pension. Pensionen brukar delas in i tre delar; den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som din arbetsgivare står för och privat pensionssparande som du själv står för Betyder att staten upphöjer ett dominerande kollektivavtal till lag. Arbetsmarknadens parter - Fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Arbetsledningsrätt - Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren bestämmer allt om inte annat är reglerat i lag och kollektivavtal

Vill jobba mindre - Statens tjänstepensionsverk (SPV

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen informerade i dag om att man har tecknat ett avtal om flexpension i tjänsteföretag. Samtidigt har man kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Enligt Almega har man därmed undanröjt en långvarig konfliktfråga om flexpension Lernia AB bildades genom bolagisering av de statliga AMU-utbildningarna. Staten äger 100 procent av bolaget, som är Sveriges största utbildningsföretag. Under våren 2020 kommer avtalsförhandlingarna inom flera avtalsområden att påbörjas, detta är ett av områdena. Innan förhandlingarna mellan parterna startar ska yrkanden tas fram på avtalsområdet. Här har LR inte partsställning. Arbetslöshetsförsäkringen är subventionerad av staten som står för 62% av kostnaden resterande 38 % genereras genom medlemsavgifter. Inkomstförsäkring en typ av löneförsäkring som kompletterar arbetslöshetsersättningen utöver a-kassans maxbelopp. Finns att teckna hos både fackförbund och privata försäkringsbolag Unionen har ett oerhört märkligt resonemang

Tjänstepension från din statliga anställning - SP

Stödet vid korttidsarbete innebär att staten tar en del av kostnaden för att personal måste går ner i arbetstid. Den anställda kan få upp till 90 procent av sin lön trots mindre arbetstid. Så här rapporterar du som arbetsgivare de anställdas löner till Fora och Collectum: Arbetar I vissa branscher får man också så kallad deltidspension eller flexpension som är extra inbetalningar till tjänstepensionen. Att jag får mindre tjänstepension en kort tid 60 eller 80 procent och få ekonomiskt stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden

Din pension | Civilekonomerna

Vad är Flexpension? - Pensionsträske

DA reder ut Att gå ner i tid efter 60 och behålla lönen - så ska fler industriarbetare klara att stanna längre i arbetslivet. Möjligheten finns redan för medlemmar i IF Metall och GS. Nu vill facken öka takten på sparandet till deltidspensionen Seko säger ja till flexpension på telekomområdet. Det står klart sedan Seko och Almega tecknat ett avtal om högre pensionsavsättning tjänstepensionen för 4 500 medlemmar Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler. De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis

Det statliga pensionsavtalet S

Staten eller Posten eller nåt? Ja, men hur kom pengarna dit? Pensioner är inget annat än upjuten lön, eller ett sparande. Genom skatter och avgif-ter sätts pengar av till din allmänna pension. Arbetsgivaren sätter av pengar till din tjänste-pension enligt kollektivavtal. Du kan även spara pengar själv i en pensionsförsäkring. Man ka Arbetsdomstolens besked om Unionen och Sveriges ingenjörer har rätt att strejka för flexpension väntas inte komma förrän på torsdag. Det kan påverka Sekos strejkvarsel för Telekom som kan skjutas upp ytterligare Här lär vi dig hur du lyssnar på poddar >> Hur mycket pengar du kommer att ha som pensionär avgörs under arbetslivet. Vardagsbesluten idag avgör ditt pensionärsliv imorgon. Om det och om annat som påverkar din pension pratar vi i minPensionsPodden, ofta tillsammans med en spännande gäst. Observera att gästernas åsikter inte alltid går Arbetsgivarna inom industrin, besöksnäringen, transport- och byggsektorerna samt staten har redan omfamnat flexpension, med de låga pensionsavgifter som kollektivavtalsupphandlade pensioner ger.

Tjänstepension, allmän pension, flexpension och privat sparande. Pensionssnacket kan vara förvirrande, framförallt om du inte börjat sätta dig in i ditt sparande än. Med hjälp av Karin Skånberg, regionchef på Unionen Stockholm, har Metrojobb tagit fram en lista som hjälper dig att kicka igång ditt pensionssparande, oavsett din ålder Det är staten som håller i taktpinnen och politiska beslut krävs. När Fredrik Reinfeldt talade om ett arbetsliv till 75 års ålder skakade de flesta på huvudet men tre år senare är tonen en annan. (även kallad flexpension). Ännu ett krångligt pensionsord har dykt upp i termino; Flexpension. Vad är det? Är det bra eller dåligt att ha flexpension? Har alla den automatiskt? Går den att... - Listen to Ep 41: Vad är flexpension - med Martin Linder, Unionen by minPensionsPodden instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed Med flexpension får man välja vad min vill göra med den extra avsättningen. Du kan välja att jobba vidare och få mer i tjänstepension . Du kan ansöka om flexpension från den månad du fyller 60 eller 62 år. Åldern beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. En förutsättning är att du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal som innehåller flexpension

Den 21 juni utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet). Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1 Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk i förhandlingarna med Almega för rätten till flexpension. Strejken bryter ut den 18 april och omfattar 7.200 medlemmar i Unionen och närmare 1.500 medlemmar i Sveriges Ingenjörer STOCKHOLM (Direkt) Om man vill ha högre inkomst i början av sin pensionärstid för att kunna konsumera lite mer under sina friskaste år, följt av något lägre in Annan ersättning från staten..... 40 10.5 Inskränkningar i rätten till sjuklön.. 40 10.5.1 Tjänstemannen har fyllt 60 år Flexpension i Tjänsteföretag 66 Bilaga 3 Bilaga till allmänna villkorsavtalet - Överenskommelse o

Medellivslängden ökar för varje dag som går. Men klarar samhället av en åldrande befolkning? Vilket ansvar har individen för att spara till ett långt liv? Vilket har staten? Och vilken roll spelar arbetsgivaren? Klarar privatekonomin av att vi lever till 100? Hur kommer pensionen att räcka per månad? Och hur många år kommer pensionärerna at Nu finns det en webbsida med partsgemensam information om Avtalet om ersättning vid personskada (PSA-avtalet) för statliga sektorn.. Webbsidan har tagits fram i samarbete mellan OFR, Arbetsgivarverket, Saco-S och SEKO och riktar sig både till arbetstagare och arbetsgivare Hej, Jag tog tjänstledigt 2003-2006 från min anställning i Sverige för att arbeta i Frankrike inom samma koncern. Förra året blev jag uppsagd p.g.a. arbetsbrist och min arbetsgivare säger nu att min anställningstid i Frankrike inte räknas in i sammanlagd anställningstid för att LAS (lag om anställningsskydd) enbart gäller i Sverige och därför inte är applicerbar Det finns tillfällen när du som chef behöver förhandla med de fackliga organisationerna om viktigare förändringar inom din organisation. Här kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga

 • Bentley cabrio 2017.
 • Wie viel verdient ein bauarbeiter pro stunde.
 • Io sono l'amore netflix.
 • Höllviken hotell.
 • Paintball wetzlar preise.
 • Tjurhaj storlek.
 • Hur undviker man cancer.
 • La chemise cykelkläder.
 • Kasta sten i glashus exempel.
 • Assistenzarzt in dänemark.
 • Luft vatten värmepump test 2017.
 • Teachable svenska.
 • Tropenzoo bansin heringsdorf.
 • Mobilt bredband comhem.
 • Svensk dansfilm.
 • Internetåtkomst saknas trådlöst nätverk.
 • Minimed 670g price.
 • Augustiner keller biergarten.
 • Leopold ii.
 • Halofiler.
 • Nora grey and patch cipriano.
 • Shadow of colossus names.
 • Kärcher ångtvätt mattor.
 • Extinct animals.
 • Bibeltolkare korsord.
 • Världens dyraste diamant 2017.
 • Baby eye color calculator.
 • Bark som botar kina.
 • Arbeitszeitnachweis excel vorlage kostenlos.
 • Slakta gris film.
 • Schwarzkopf blondme ice.
 • Lolo soetoro erna kustina.
 • Tävlingskalender längdskidor 2017.
 • Dlf perioder.
 • Värderingsintyg bil.
 • Kundts rör laboration.
 • Meisterschule friseur stuttgart.
 • Glass stockholm city.
 • Svenska ambassaden bryssel.
 • Best fish and chip recipes.
 • Plastkil bauhaus.